Обществена поръчка 00223-2015-0003

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА през 2016 г. Срок за получаване на документация за участие 21.12.2015 г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2015-0002

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2016 г. Срок за получаване на документация за участие 22.12.2015 г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2015-0001

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП – Стара Загора с номинална стойност 1,2,5 и 10 лв.притежаващи нормативно установената защита, чрез обекти по чл.2 ал.2 от Наредба 7/09.07.2003 год. в градовете : Стара Загора, Казанлък,Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и с. Братя Даскалови. […]

Обществени поръчки възложени преди 01.07.2014 г.

Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договори Информация за изпълнение на ОП “Доставка на течни горива за нуждите на ЦСМП – Стара Загора през 2014 г. чрез кредитни карти, предоставени от изпълнителя и посредством 24 часово обслужване на бензиностанциите му.” Информация за изпълнение на ОП “Доставка на лекарствени продукти за […]

Обществена поръчка 00223-2014-0005

ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2015г. Срок за получаване на документация за участие 28.01.2015 г. Час: 16:00

Информация за плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Информация за плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП Информация за плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец Януари 2015 год. Информация за плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец Декември 2014 год. Информация за плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец Ноември 2014 год.

Обществена поръчка 00223-2014-0004

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2015 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.  

Публична покана 9036947

Доставка на преносима медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ЦСМП – Стара Загора , определени по вид и количество в техническата спецификация на възложителя към публична покана.

Публична покана 9035957

Доставка на един брой оборудвана нова линейка за нуждите на ЦСМП-Стара Загора, предназначена за оказване на спешна медицинска помощ, съобразно изискванията по приложената техническа спецификация към публичната покана