Обществена поръчка 00223-2014-0005

ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2015г.

Срок за получаване на документация за участие 28.01.2015 г. Час: 16:00

Документация публикувано на 29.12.2014

Протокол на комисията публикувано на 02.02.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 06.02.2015

Протокол 2 публикувано на 17.02.2015

Протокол 3 публикувано на 17.02.2015

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 17.02.2015

Информация за сключен договор публикувано на 04.03.2015

Договор публикувано на 04.03.2015

Приложение 1 към договор публикувано на 04.03.2015

Приложение 2 към договор публикувано на 04.03.2015

Приложение 3 към договор публикувано на 04.03.2015

Гаранция за участие публикувано на 04.03.2015

Плащане за месец Март 2015 год. публикувано на 10.04.2015

Плащане за месец Април 2015 год. публикувано на 11.05.2015

Плащане за месец Май 2015 год. публикувано на 08.06.2015

Плащане за месец Юни 2015 год. публикувано на 13.07.2015

Плащане за месец Септември 2015 год. публикувано на 19.10.2015

Плащане за месец Февруари 2016 год. публикувано на 09.03.2016

Информация за приключен договор публикувано на 09.03.2016

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за изпълнение публикувано на 29.02.2016