КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“

На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, О Б Я В Я В А КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък, при […]

КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“

На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, О Б Я В Я В А КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък, при […]

Благодарсвено писмо от личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора

Благодарсвено писмо от личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора Благодарсвено писмо от личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора

Благодарствено писмо Областен управител

Благодарсвено писмо Областен управител Иван Чолаков Благодарсвено писмо от Областен управител Иван чолаков 15.08.2022 година

Благодарствено писмо БАПЗГ

Благодарсвено писмо Българска Асоциация на професионалиститепо здравни грижи Благодарсвено писмо Българска Асоциация на професионалиститепо здравни грижи 14.08.2022 година