Обява за пазарно проучване

ЦСМП-Стара Загора стартира процедура за пазарно проучване относно цените за доставка на офис техника, посочена в приложение към настоящата обява с определени в приложението минимални изсквания към техническите характеристики на компютърните работни станции. Молим, в срок до 15.11.2019 г. на електронната поща на ЦСМП-Стара Загора: [email protected] да бъдат изпратени оферти за доставка на 4 броя […]