Обява

На основание чл.17, ал.1 от от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Център за спешна медицинска помощ гр. Стара Загора О Б Я В Я В А Свободна щатна бройка към 08.09.2023 г. на длъжност за специализант: “Лекар, специализант“ – 1бр., код по НКПД: 22127081. […]