Обществена поръчка 00223-2015-0005

“Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.” Срок за получаване на документация за участие 07.01.2016 г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2016-0001

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, за сметка на средствата на фонд СБКО за 2016 г. Срок за получаване на документация за участие 13.05.2016 г. […]

Обществена поръчка 00223-2015-0004

Обществена поръчка договаряне без обявление по ЗОП за “Доставка на течни горива за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2016 г. чрез кредитни карти, предоставени от изпълнителя и посредством 24-часово обслужване на бензиностанциите му”.

Обществена поръчка 00223-2015-0003

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА през 2016 г. Срок за получаване на документация за участие 21.12.2015 г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2015-0002

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2016 г. Срок за получаване на документация за участие 22.12.2015 г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2015-0001

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП – Стара Загора с номинална стойност 1,2,5 и 10 лв.притежаващи нормативно установената защита, чрез обекти по чл.2 ал.2 от Наредба 7/09.07.2003 год. в градовете : Стара Загора, Казанлък,Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и с. Братя Даскалови. […]

Обществена поръчка 00223-2014-0005

ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2015г. Срок за получаване на документация за участие 28.01.2015 г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2014-0004

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2015 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.  

Обществена поръчка 00223-2014-0002

Доставка на течни горива за нуждите на ЦСМП СТАРА ЗАГОРА през 2015 година чрез кредитни карти, предоставени от изпълнителя и посредством 24-часово обслужване на бензиностанциите му.