Публична покана 9036947

Доставка на преносима медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ЦСМП – Стара Загора , определени по вид и количество в техническата спецификация на възложителя към публична покана.

Публична покана 9035957

Доставка на един брой оборудвана нова линейка за нуждите на ЦСМП-Стара Загора, предназначена за оказване на спешна медицинска помощ, съобразно изискванията по приложената техническа спецификация към публичната покана

Публична покана 9035076

Доставка на един брой оборудвана нова линейка за нуждите на ЦСМП-Стара Загора, предназначена за оказване на спешна медицинска помощ, съобразно изискванията по приложената техническа спецификация към публичната покана