Публична покана 9035552

Доставка на преносима медицинска апаратура и оборудване за санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП – Стара Загора

Документация публикувано на 04.11.2014

Техническа спецификация публикувано на 04.11.2014

Протокол комисия публикувано на 28.11.2014

Сравнителна таблица публикувано на 28.11.2014

Договор публикувано на 09.12.2014

Приложения договор публикувано на 09.12.2014

Информация за плащане публикувано на 09.12.2014