Публична покана 9035957

Доставка на един брой оборудвана нова линейка за нуждите на ЦСМП-Стара Загора, предназначена за оказване на спешна медицинска помощ, съобразно изискванията по приложената техническа спецификация към публичната покана

Приложение публикувано на 12.11.2014

Техническа спецификация публикувано на 12.11.2014

Съобщение публикувано на 12.11.2014

Протокол публикувано на 25.11.2014

Договор публикувано на 17.12.2014

Приложения договор публикувано на 17.12.2014

Информация за плащанията 12.2014 публикувано на 18.12.2014