Път за линейка

Автомобилите на Спешна помощ ползват предимство на пътя Съгласно Закона за движение по пътищата, автомобилите на Спешна медицинска помощ са със специален режим на движение. При движението си те подават едновременно светлинен сигнал с пробляскваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал. Съгласно нормативната база специалният режим на движение на линейките се използва само […]

Как да окажем първа помощ

Основни правила при оказване на първа помощ при инциденти Преди да започнете да оказвате първа помощ на пострадалия, се обадете на телефон 112. Винаги, когато има възможност се обръщайте към квалифициран медицински персонал. Предприемайте действия, само ако няма никаква възможност да повикате бърза помощ или през времето, докато тя дойде и то само ако сте […]