Път за линейка

Автомобилите на Спешна помощ ползват предимство на пътя

Съгласно Закона за движение по пътищата, автомобилите на Спешна медицинска помощ са със специален режим на движение. При движението си те подават едновременно светлинен сигнал с пробляскваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал. Съгласно нормативната база специалният режим на движение на линейките се използва само при служебна необходимост и във връзка с изпълнението на задачи, произтичащи от спецификата на дейността.

Това на практика означава, че линейките преминават кръстовища с включена звукова и светлинна сигнализация, когато бързат да достигнат до човек с опасност за живота или транспортират пациент в критично състояние до лечебно заведение, оказващо спешна медицинска помощ.

Затова е изключително важно всички останали участници в движението да реагират адекватно, отговорно и да оказват необходимото съдействие за безпрепятственото преминаване на линейките на Спешна помощ. Това може да спаси човешки живот.

Какви са правата и задълженията на шофьорите на линейки

Съгласно Закона за движение по пътищата водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:

  • да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличието на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;
  • да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;
  • да не се съобразява с организацията на движението, въведена с пътни светофари, пътни знаци, пътни маркировки и други средства, когато това се отнася до посоката на движението и завиването в определени направления;
  • да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на Закона за движението по пътищата, като през това време той може да подава само син или червен светлинен сигнал.

Какви са правата и задълженията на останалите участници в движението

Според чл. 104 от Закона за движение по пътищата при приближаване на моторно превозно средство със специален режим на движение водачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободят достатъчно място на пътното платно, а при необходимост – и да спрат, за да осигурят безпрепятственото преминаване на сигнализиращото превозно средство.

Забранено е на водачите на пътни превозни средства да се движат непосредствено зад превозните средства със специален режим на движение или зад придружаваните от тях автомобили.

Пешеходците също са участници в движението

При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането се разрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него пътни превозни средства.