Благодарсвено писмо от личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора

Благодарсвено писмо от личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора Благодарсвено писмо от личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора

Благодарствено писмо Областен управител

Благодарсвено писмо Областен управител Иван Чолаков Благодарсвено писмо от Областен управител Иван чолаков 15.08.2022 година

Благодарствено писмо БАПЗГ

Благодарсвено писмо Българска Асоциация на професионалиститепо здравни грижи Благодарсвено писмо Българска Асоциация на професионалиститепо здравни грижи 14.08.2022 година