КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“

На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, О Б Я В Я В А КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък, при […]

КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“

На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, О Б Я В Я В А КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък, при […]