Етичен кодекс

Вътрешни правила за приемане, администриране и разглеждане на сигнали, жалби и предложения на граждани и организации

ЦСМП Стара Загора

При нужда от спешна помощ винаги звънете на телефон 112!

Във всички останали случаи можете да се свържете с нас на следните координати:

Адрес:
Стара Загора
бул. "Руски" №62

Телефон: +359(42)620090
Факс: +359(42)621132

[email protected]

[email protected]

Анкета за удволетвореност пациенти на ЦСМП-Стара Загора

анкетата е анонимна, моля отговорете на зададените въпроси.

  Пол

  Образование

  Вие сте:

  Как се обърнахте за помощ към ЦСМП?

  Доволни ли сте от времето, за което Ви бе оказана спешна помощ?

  Доволни ли сте от отношението на медицинския екип?

  /ако отговорът ви е не, моля опишете подробно случая и екипа, който ви е посетил/

  Предоставена ли ви беше ясна и разбираема информация за състоянието на спешност?

  Кое според вас има най-голямо значение за вашата удовлетвореност като пациент?

  (можете да посочите повече от 1 отговор)

  Благодарим Ви!