Етичен кодекс

Вътрешни правила за приемане, администриране и разглеждане на сигнали, жалби и предложения на граждани и организации

ЦСМП Стара Загора

При нужда от спешна помощ винаги звънете на телефон 112!

Във всички останали случаи можете да се свържете с нас на следните координати:

Адрес:
Стара Загора
бул. "Руски" №62

Телефон: +359(42)620090
Факс: +359(42)621132

[email protected]

[email protected]

Използвайте конткатната фомра за връзка с нас