Публична покана 9036947

Доставка на преносима медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ЦСМП – Стара Загора , определени по вид и количество в техническата спецификация на възложителя към публична покана.

Документация публикувано на 03.12.2014

Техническа спецификация публикувано на 03.12.2014

Прес съобщение публикувано на 03.12.2014

Протокол публикувано на 15.12.2014

Сравнителна таблица публикувано на 15.12.2014

Договор публикувано на 18.12.2014

Приложения договор публикувано на 18.12.2014

Информация за плащанията 12.2014 публикувано на 18.12.2014