Обществена поръчка 00223-2014-0004

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2015 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.

 

Документация публикувано на 08.12.2014

Протокол на комисията публикувано на 15.01.2015

Съобщение отваряне ценови оферти публикувано на 23.01.2015

Протокол 2 публикувано на 17.02.2015

Протокол 3 публикувано на 17.02.2015

Протокол 4 публикувано на 17.02.2015

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 17.02.2015

Информнация за сключен договор публикувано на 26.03.2015

Договор публикувано на 30.03.2015

Ценово предложение публикувано на 30.03.2015

Списък търговски обекти публикувано на 30.03.2015

Плащане за месец Март 2015 год. публикувано на 10.04.2015

Плащане за месец Април 2015 год. публикувано на 11.05.2015

Плащане за месец Май 2015 год. публикувано на 08.06.2015

Плащане за месец Юни 2015 год. публикувано на 13.07.2015

Плащане за месец Август 2015 год. публикувано на 03.09.2015

Плащане за месец Септември 2015 год. публикувано на 19.10.2015

Плащане за месец Декември 2015 год. публикувано на 13.01.2016

Информация за приключване на договор публикувано на 29.01.2016