Публична покана 9048848

Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА през 2016 г.

 

Срок за получаване на офертите 23.12.2015 12:00 ч.

Съобщение публикувано на 10.12.2015 14:01

Документация публикувано на 10.12.2015 14:01

Техническа спецификация публикувано на 10.12.2015 14:01

Съобщение за провеждане на публичен жребий публикувано на 14.01.2016 11:06

Протокол 1 публикувано на 21.01.2016 10:01

Протокол 2 публикувано на 21.01.2016 10:01

Сравнителна таблица публикувано на 21.01.2016 10:01

Протокол 3 публикувано на 10.02.2016 14:31

Договор Медицинска Техника Инженеринг ООД и приложения публикувано на 25.02.2016 14:00

Договор Софарма АД и приложения публикувано на 25.02.2016 14:00

Договор Хелмед България ЕООД и приложения публикувано на 25.02.2016 14:00

Договор Елпак Лизинг ЕООД и приложения публикувано на 25.02.2016 14:00

Плащане за месец Март 2016 год. публикувано на 13.04.2016 10:15

Плащане за месец Юни 2016 год. публикувано на 13.07.2016 13:13

Плащане за месец Юли 2016 год. публикувано на 12.08.2016 16:03

Плащане за месец Август 2016 год. публикувано на 14.09.2016 16:03

Плащане за месец Септември 2016 год. публикувано на 17.10.2016 15:10

Плащане за месец Октомври 2016 год. публикувано на 17.10.2016 8:53

Плащане за месец Декмври 2016 год. публикувано на 17.01.2017 11:53