Обществена поръчка 00223-2016-0001

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, за сметка на средствата на фонд СБКО за 2016 г.

Срок за получаване на документация за участие 13.05.2016 г. Час: 16:00

Документация публикувано на 13.04.2016 10:20

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 17.05.2016 11:45

Протокол №1 публикувано на 06.06.2016 10:50

Протокол №2 публикувано на 06.06.2016 10:50

Протокол №3 публикувано на 06.06.2016 10:51

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 06.06.2016 10:55

Договор публикувано на 29.07.2016 11:28

Приложение №1 публикувано на 29.07.2016 11:28

Плащане за месец Юли 2016 год. публикувано на 12.08.2016 13:13

Информация гаранция за изпълнение публикувано на 19.01.2017 15:13

Информация за приключен договор публикувано на 27.01.2017 15:12