Обществена поръчка 00223-2015-0005

“Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.”

Срок за получаване на документация за участие 07.01.2016 г. Час: 16:00

Документация публикувано на 1.12.2015 14:14

Протокол 1 публикувано на 14.01.2016 11:08

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 19.01.2016 14:05

Протокол 2 публикувано на 27.01.2016 11:21

Протокол 3 публикувано на 27.01.2016 11:21

Решение публикувано на 27.01.2016 10:19

Договор публикувано на 22.02.2016

Приложение публикувано на 22.02.2016 15:22

Информация за сключен договор публикувано на 22.02.2016 11:02

Плащане за месец Февруари 2016 публикувано на 08.03.2016 11:15

Плащане за месец Март 2016 публикувано на 13.04.2016 10:09

Плащане за месец Април 2016 публикувано на 17.05.2016 10:29

Плащане за месец Юни 2016 публикувано на 13.07.2016 13:11

Плащане за месец Юли 2016 публикувано на 12.08.2016 16:05

Плащане за месец Септември 2016 публикувано на 17.10.2016 15:08

Плащане за месец Декември 2016 публикувано на 17.01.2017 10:20

Информация гаранция за изпълнение публикувано на 19.01.2017 15:08

Информация за приключен договор публикувано на 27.01.2017 15:03