Обществена поръчка 00223-2015-0004

Обществена поръчка договаряне без обявление по ЗОП за “Доставка на течни горива за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2016 г. чрез кредитни карти, предоставени от изпълнителя и посредством 24-часово обслужване на бензиностанциите му”.

Борсов договор

Приложения договор

Плащане за месец Март 2016 год. публикувано на 13.04.2016 10:32

Плащане за месец Май 2016 год. публикувано на 20.06.2016 10:20

Плащане за месец Юни 2016 год. публикувано на 13.07.2016 13:18

Плащане за месец Август 2016 год. публикувано на 14.09.2016 15:18

Плащане за месец Септември 2016 год. публикувано на 17.10.2016 15:26

Плащане за месец Октомври 2016 год. публикувано на 14.11.2016 15:36

Плащане за месец Декември 2016 год. публикувано на 18.01.2017 10:36

Информация за приключен договор публикувано на 01.02.2017 10:36

Плащане за месец Януари 2017 год. публикувано на 17.02.2017 14:12