Обществена поръчка 00223-2015-0003

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА през 2016 г.

Срок за получаване на документация за участие 21.12.2015 г. Час: 16:00

Документация публикувано на 20.11.2015 11:45

Техническа спецификация публикувано на 20.11.2015 11:46

Разяснение публикувано на 2.12.2015 10:36

Протокол 1 публикувано на 13.01.2016 14:36

Протокол 2 публикувано на 13.01.2016 14:36

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 19.01.2016 10:30

Протокол 3 публикувано на 28.01.2016 09:16

Протокол 4 публикувано на 28.01.2016 09:16

Решение публикувано на 28.01.2016 11:13

Информация за сключен договор публикувано на 29.02.2016 15:06

Договор Софарма Трейдинг публикувано на 21.03.2016 10:01

Приложение №1 към договор Софарма Трейдинг публикувано на 21.03.2016 11:32

Приложение №2 към договор Софарма Трейдинг публикувано на 21.03.2016 11:32

Приложение №3 към договор Софарма Трейдинг публикувано на 21.03.2016 11:34

Договор Търговска лига национален аптечен център публикувано на 21.03.2016 10:35

Приложения към договор Търговска лига национален аптечен център публикувано на 21.03.2016 11:35

Плащане за месец Март 2016 год. публикувано на 13.04.2016 10:32

Плащане за месец Май 2016 публикувано на 20.06.2016 09:10

Плащане за месец Юни 2016 публикувано на 13.07.2016 13:04

Плащане за месец Юли 2016 публикувано на 12.08.2016 16:07

Плащане за месец Август 2016 публикувано на 14.09.2016 16:07

Плащане за месец Септември 2016 публикувано на 17.10.2016 15:52

Плащане за месец Октомври 2016 публикувано на 14.11.2016 13:23

Плащане за месец Декември 2016 публикувано на 18.01.2017 10:02

Информация гаранция за изпълнение публикувано на 12.01.2017 15:37

Информация гаранция за изпълнение публикувано на 20.01.2017 15:03

Информация за приключен договор публикувано на 27.01.2017 15:18

Информация за приключен договор публикувано на 27.01.2017 15:18