Обява за пазарно проучване

ЦСМП-Стара Загора стартира процедура за пазарно проучване относно цените за доставка на офис техника, посочена в приложение към настоящата обява с определени в приложението минимални изсквания към техническите характеристики на компютърните работни станции.

Молим, в срок до 15.11.2019 г. на електронната поща на ЦСМП-Стара Загора: [email protected] да бъдат изпратени оферти за доставка на 4 броя компютърни конфигурации с параметри, посочени в приложение №2 .

Цената за компютърната конфигурация да бъде представена без ДДС и с ДДС.

След 15.11.2019 г. ще бъде обявен нов срок за закупуване на компютърна техника от определен вид и определено количество.

Директор ЦСМП-Стара Загора

Обява за пазарно проучване публикувано на 06.11.2019 10:50

Приложение №2 публикувано на 06.11.2019 10:50