Обществена поръчка 00223-2017-0002

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Ст.Загора през 2018 г.”. Срок за получаване на документация за участие 30/11/2017 г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2017-0001

“ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2018 г.”. Срок за получаване на документация за участие 09.10.2017г. Час: 16:00

Покана по чл. 82

ПОКАНА по чл. 82, ал.3 и 4 от ЗОП за: “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане” за нуждите на ЦСМП – Стара Загора”   Документи за участие Покана публикувано на 23.01.2017 15:24 Документи за участие публикувано на 23.01.2017 15:26 Документи на комисията Доклад на комисията публикувано на 16.02.2017 16:26 Протокол 1 публикувано […]

Обществена поръчка 00223-2016-0003

чрез публично състезание за: „Публично състезание за “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2017 г.” Срок за получаване на документация за участие 09.01.2017г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2016-0004

чрез публично състезание за: „Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2017г. на слугителите на филиалите на ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА в градовете: СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК, РАДНЕВО, ЧИРПАН, МЪГЛИЖ, ГУРКОВО, ПАВЕЛ БАНЯ, ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” Срок за получаване на документация за участие 23.01.2017г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2016-0002

чрез публично състезание за: „Текущ ремот и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2017 г.“ Срок за получаване на документация за участие 20.12.2016 Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2015-0005

“Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.” Срок за получаване на документация за участие 07.01.2016 г. Час: 16:00

Обществена поръчка 00223-2016-0001

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, за сметка на средствата на фонд СБКО за 2016 г. Срок за получаване на документация за участие 13.05.2016 г. […]

Обществена поръчка 00223-2015-0004

Обществена поръчка договаряне без обявление по ЗОП за “Доставка на течни горива за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2016 г. чрез кредитни карти, предоставени от изпълнителя и посредством 24-часово обслужване на бензиностанциите му”.