Публична покана 9035076

Доставка на един брой оборудвана нова линейка за нуждите на ЦСМП-Стара Загора, предназначена за оказване на спешна медицинска помощ, съобразно изискванията по приложената техническа спецификация към публичната покана

Обществена поръчка 00223-2014-0002

Доставка на течни горива за нуждите на ЦСМП СТАРА ЗАГОРА през 2015 година чрез кредитни карти, предоставени от изпълнителя и посредством 24-часово обслужване на бензиностанциите му.