Обществена поръчка 00223-2014-0002

Доставка на течни горива за нуждите на ЦСМП СТАРА ЗАГОРА през 2015 година чрез кредитни карти, предоставени от изпълнителя и посредством 24-часово обслужване на бензиностанциите му.

 

Документация публикувано на 20.10.2014 13:44

Съобщение за отваряне на ценови оферти за Обществена поръчка 00223-2014-0002 публикувано на 19.11.2014 10:00

Протокол №1 публикувано на 02.12.2014 11:14

Протокол №2 публикувано на 02.12.2014 11:14

Решение публикувано на 02.12.2014 11:16

Информация публикувано на 29.12.2014 11:16

Информация за сключен договор публикувано на 29.12.2014 11:24

Договор публикувано на 08.01.2015 13:01

Приложение към договор публикувано на 08.01.2015 13:24

Плащане за месец Февруари 2015 год. публикувано на 16.03.2015 13:01

Плащане за месец Март 2015 год. публикувано на 10.04.2015 11:25

Плащане за месец Април 2015 год. публикувано на 11.05.2015 14:20

Плащане за месец Май 2015 год. публикувано на 08.06.2015 11:02

Плащане за месец Юни 2015 год. публикувано на 13.07.2015 11:01

Плащане за месец Август 2015 год. публикувано на 03.09.2015 10:04

Плащане за месец Септември 2015 год. публикувано на 19.10.2015 11:20

Плащане за месец Октомври 2015 год. публикувано на 11.11.2015 14:18

Плащане за месец Декември 2015 год. публикувано на 14.01.2016 15:10

Плащане за месец Януари 2016 год. публикувано на 05.02.2016 10:48

Информация – гаранция за изпълнение публикувано на 14.01.2016 10:16

Информация за приключен договор публикувано на 09.03.2016 11:48