Обществена поръчка 00223-2015-0002

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2016 г.

Срок за получаване на документация за участие 22.12.2015 г. Час: 16:00

Документация публикувано на 11.11.2015 14:07

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 30.12.2015

Протокол 1 публикувано на 14.01.2016

Протокол 2 публикувано на 14.01.2016

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 14.01.2016

Договор публикувано на 11.02.2016

Приложение 1 публикувано на 11.02.2016

Приложение 2 публикувано на 11.02.2016

Приложение 3 публикувано на 11.02.2016

Плащане за месец Май 2016 публикувано на 20.06.2016 10:47

Плащане за месец Юли 2016 публикувано на 12.08.2016 16:10

Плащане за месец Септември 2016 публикувано на 17.10.2016 15:40

Плащане за месец Октомври 2016 публикувано на 14.11.2016 15:41

Плащане за месец Декември 2016 публикувано на 19.01.2017 11:01

Плащане за месец Януари 2017 публикувано на 17.02.2017 14:15

Информация за приклщчен договор публикувано на 21.03.2017 16:15