Обществена поръчка „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора“

Обществена поръчка договаряне без предварително обявление по чл.20, ал.1, т.8 от ЗОП „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора“

Решение за откриване на процедура публикувано на 03.12.2019 16:25

Договор публикувано на 10.01.2020 16:00

Спецификация публикувано на 10.01.2020 16:00

Обявление за възложена поръчка.pdf публикувано на 10.01.2020 16:00