Благодарсвено писмо от личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора

Благодарсвено писмо от личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора

Благодарсвено писмо от личният състав на Военно окръжие I степен – Стара Загора