ЗОП след 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2016-0002

чрез публично състезание за:

"Текущ ремот и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2017 г."

Срок за получаване на документация за участие 20.12.2016 Час: 16:00

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 28.11.2016 16:28

Приложение 1публикувано на 28.11.2016 16:28

Приложение 2публикувано на 28.11.2016 16:28

Приложение 3публикувано на 28.11.2016 16:28

Документи
на комисията

Съобщениепубликувано на 29.12.2016 13:28

Протокол 1публикувано на 13.01.2017 15:41

Протокол 2публикувано на 13.01.2017 15:41

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решениепубликувано на 13.01.2017 15:41

Договорпубликувано на 24.02.2017 14:31

Приложение 1публикувано на 24.02.2017 14:30

Приложение 2публикувано на 24.02.2017 14:31

Приложение 3публикувано на 24.02.2017 14:31

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 24.02.2017 14:31

Информация по изпълнението
на договора за ОП

Обявление за приключен договорпубликувано на 23.01.2018 11:20