+359(42)620090 +359(42)621132 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗОП след 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2017-0003

ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПРЕЗ 2018 г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА В ГРАДОВЕТЕ: СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК, РАДНЕВО, ЧИРПАН, МЪГЛИЖ, ГУРКОВО, ПАВЕЛ БАНЯ, ГЪЛЪБОВО И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ ПО НАРЕДБА №11/21.12.2005 Г. И ЗА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНД СБКО

Срок за получаване на документация за участие 15/12/2017 г. Час: 16:00

Документи за участие

Документацияпубликувано на 23.11.2017 15:40

Документи на комисията

Съобщение за отваряне на ценови офертипубликувано на 28.12.2017 09:50

Протокол №1публикувано на 10.01.2018 13:20

Протокол №2публикувано на 10.01.2018 13:20

Резултат от процеса на възлагане на ОП

Решениепубликувано на 10.01.2018 13:20

Обявлениепубликувано на 13.02.2018 15:58

Договор ОП №1публикувано на 13.02.2018 15:58

Приложения Договор ОП №1публикувано на 13.02.2018 15:58

Договор ОП №2публикувано на 13.02.2018 15:58

Приложения Договор ОП №2публикувано на 13.02.2018 15:58

Информация по изпълнението на договора за ОП

Обявление за приключен договор по ОП 1публикувано на 16.01.2019 14:00

Обявление за приключен договор по ОП 2публикувано на 16.01.2019 14:00

Обществена поръчка 00223-2019-0002

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови за осигуряване на безплатна храна на дежурния персонал по Наредба 11/21.12.2005 г. и за сметка на средствата на фонд СБКО

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 04/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за участие

Документацияпубликувано на 02.10.2019 14:25

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)публикувано на 02.10.2019 11:45

Документи на комисията

Протокол №1публикувано на 13.11.2019 11:15

Съобщение за отваряне на ценови офертипубликувано на 03.12.2019 16:25

Съобщение по чл.58 ал.3публикувано на 11.12.2019 15:20

Протокол №2публикувано на 14.01.2020 09:53

Протокол №3публикувано на 14.01.2020 09:53

Протокол №4публикувано на 14.01.2020 09:53

Резултат от процеса на възлагане на ОП

Решениепубликувано на 14.01.2020 09:53

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 14.02.2020 10:31

Договор-ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 1 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 2 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 3 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 4 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Договор-ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 1 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 2 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 3 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 4 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 13:58

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 13:58

Обществена поръчка 00223-2019-0003

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2020 г.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 11/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за участие

Документацияпубликувано на 16.10.2019 15:45

Техническа спецификацияпубликувано на 16.10.2019 15:45

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)публикувано на 16.10.2019 15:45

Документи на комисията

Съобщение за отваряне на ценови предложенияпубликувано на 29.11.2019 10:11

Протокол №1публикувано на 20.12.2019 16:11

Протокол №2публикувано на 20.12.2019 16:11

Резултат от процеса на възлагане на ОП

Решение за определяне на изпълнителпубликувано на 20.12.2019 16:11

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 13.02.2020 16:05

Договор Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 1 Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 2 Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 3 Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Договор Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 1 Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 2 Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 3 Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 14:01

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 14:01

ЦСМП Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора е създаден на основание Постановление №195 на Министерския съвет от 1995 година със седалище административeн център на Област Стара Загора.

Центърът за спешна медицинска помощ – Стара Загора е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа

Контакт

 6000 Стара Загора

 бул. “Руски” № 62

 +359(42)620090

 +359(42)621132

 [email protected]

Свържете се с нас

Профил на купувача

06
Апр2021

ПОКАНА РС № РД-11-151

ПОКАНА РС № РД-11-151 (images/docs/ramkovi-mz/11...

06
Апр2021

ПОКАНА РС № РД-11-163

ПОКАНА РС № РД-11-163 (images/docs/ramkovi-mz/11...

09
Мар2021

ПОКАНА РС № РД-11-277

ПОКАНА РС № РД-11-277 (images/docs/ramkovi-mz/27...

09
Мар2021

ПОКАНА РС № РД-11-270

ПОКАНА РС № РД-11-270 (images/docs/ramkovi-mz/27...