ЗОП преди 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2015-0002

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2016 г.

Срок за получаване на документация за участие 22.12.2015 г. Час: 16:00

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 11.11.2015 14:07

Документи
на комисията

Съобщение за отваряне на ценови офертипубликувано на 30.12.2015

Протокол 1публикувано на 14.01.2016

Протокол 2публикувано на 14.01.2016

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решение за определяне на изпълнителпубликувано на 14.01.2016

Договорпубликувано на 11.02.2016

Приложение 1публикувано на 11.02.2016

Приложение 2публикувано на 11.02.2016

Приложение 3публикувано на 11.02.2016

Информация по изпълнението
на договора за ОП

Плащане за месец Май 2016публикувано на 20.06.2016 10:47

Плащане за месец Юли 2016публикувано на 12.08.2016 16:10

Плащане за месец Септември 2016публикувано на 17.10.2016 15:40

Плащане за месец Октомври 2016публикувано на 14.11.2016 15:41

Плащане за месец Декември 2016публикувано на 19.01.2017 11:01

Плащане за месец Януари 2017публикувано на 17.02.2017 14:15

Информация за приклщчен договорпубликувано на 21.03.2017 16:15