ЗОП преди 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2015-0001

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора с номинална стойност 1,2,5 и 10 лв.притежаващи нормативно установената защита, чрез обекти по чл.2 ал.2 от Наредба 7/09.07.2003 год. в градовете : Стара Загора, Казанлък,Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и с. Братя Даскалови. На ваучерите изрично да бъде отбелязано, че се отнасят за хранителни продукти, чиято стойност се заплаща със средства от фонд СБКО за 2015 г. Предоставянето на ваучери се извършва по заявка на възложителя.

Срок за получаване на документация за участие 28.04.2015 г. Час: 16:00

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 27.03.2015 11:22

Документи
на комисията

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 04.05.2015 15:22

Протокол 1 публикувано на 14.05.2015 15:22

Протокол 2 публикувано на 14.05.2015 15:22

Протокол 3 публикувано на 14.05.2015 15:22

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 14.05.2015 15:22

Договор публикувано на 15.06.2015 11:25

Информация за сключен договор публикувано на 15.06.2015 11:25

Приложение към договор публикувано на 15.06.2015 11:25

Информация по изпълнението
на договора за ОП

Плащане за месец Юни 2015 год. публикувано на 13.07.2015 15:58

Плащане за месец Юли 2015 год. публикувано на 13.08.2015 11:09

Плащане за месец Август 2015 год. публикувано на 03.09.2015 11:32

Плащане за месец Август 2015 год. публикувано на 03.09.2015 11 :32

Плащане за месец Септември 2015 год. публикувано на 04.10.2015 11:22

Информация за гаранция за изпълнение публикувано на 19.01.2016 11:45

Информация за приключване на договор публикувано на 29.01.2016 10:45