Публична покана 9037353

Доставка на медецински изделия за нуждите на ЦСМП Стара Загора през 2015 год.

 

Документи за
участие

Документация публикувано на 11.12.2014

Техническа спецификация публикувано на 11.12.2014

Разяснение публикувано на 11.12.2014

Документи
на комисията

Протокол публикувано на 21.01.2015

Сравнителна таблица публикувано на 21.01.2015

Резултат от процеса
на възлагане на ПП

Договор Агарта-ЦМ и Приложение 1 публикувано на 18.02.2015

Договор Елпак-Лизинг и Приложение 1 публикувано на 18.02.2015

Договор Истлинк България и Приложение 1 публикувано на 18.02.2015

Информация по изпълнението
на договора за ПП

Плащане за месец Февруари 2015 год. публикувано на 16.03.2015

Плащане за месец Март 2015 год. публикувано на 10.04.2015

Плащане за месец Април 2015 год. публикувано на 11.05.2015

Плащане за месец Май 2015 год. публикувано на 08.06.2015

Плащане за месец Юни 2015 год. публикувано на 13.07.2015

Плащане за месец Август 2015 год. публикувано на 03.09.2015

Плащане за месец Септември 2015 год. публикувано на 19.10.2015

Плащане за месец Октомври 2015 год. публикувано на 11.11.2015

Плащане за месец Декември 2015 год. публикувано на 13.01.2016

Плащане за месец Януари 2016 год. публикувано на 05.02.2016

Плащане за месец Февруари 2016 год. публикувано на 09.03.2016