Обществена поръчка договаряне без предварително обявление по чл.20

Обществена поръчка "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора"

Обществена поръчка договаряне без предварително обявление по чл.20, ал.1, т.8 от ЗОП "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора"

Решение за откриване на процедурапубликувано на 03.12.2019 16:25

Договорпубликувано на 10.01.2020 16:00

Спецификацияпубликувано на 10.01.2020 16:00

Обявление за възложена поръчка.pdfпубликувано на 10.01.2020 16:00