Профил на купувача

Покана по чл. 82

ПОКАНА по чл. 82, ал.3 и 4 от ЗОП за:
“Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане” за нуждите на ЦСМП – Стара Загора”

 

Документи за
участие

Покана публикувано на 23.01.2017 15:24

Документи за участие публикувано на 23.01.2017 15:26

Документи
на комисията

Доклад на комисията публикувано на 16.02.2017 16:26

Протокол 1 публикувано на 16.02.2017 16:26

Решение публикувано на 16.02.2017 16:26

Резултат от процеса
на възлагане на ПП

Договор публикувано на 27.03.2017 16:23

Приложение 1 публикувано на 27.03.2017 16:25

Приложение 2 публикувано на 27.03.2017 16:25

Приложение 3 публикувано на 27.03.2017 16:25

Обявление за възложена поръчка публикувано на 27.03.2017 16:26

Допълнително споразумение публикувано на 31.01.2019 15:38

Допълнително споразумение публикувано на 17.06.2019 15:58

Обявление за изменение публикувано на 17.06.2019 15:58

Обявление за приключен договор публикувано на 26.02.2020 14:47

Информация по изпълнението
на договора за ПП