ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА обявява следните свободни позиции

ЦСМП-СТАРА ЗАГОРА обявява следните свободни позиции в своите филиали:

ФСМП–КАЗАНЛЪК:

Лекар – ДВЕ свободни работни мяста

Лекарски асистент/фелдшер – ЕДНА свободна позиция

Медицинска сестра – ЕДНА свободна позиция

 

ФСМП-ЧИРПАН:

Лекар – ЕДНА свободна позиция

 

ФСМП-ГУРКОВО:

Лекарски асистент/фелдшер – ЕДНА свободна позиция

 

ФСМП-ПАВЕЛ БАНЯ:

Лекарски асистент/фелдшер – ЕДНА свободна позиция

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ПРИ СЛУЖИТЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ НА АДРЕС: ГР. СТ. ЗАГОРА, БУЛ. „РУСКИ“ 62
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 042/620090.