+359(42)620090 +359(42)621132 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Стажове и обучения

КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“

На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,

О Б Я В Я В А

КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък

КОНКУРС за заемане на длъжността “Лекар, специализант“ във ФСМП-Казанлък, при ЦСМП – Стара Загора с код по НКП – 22127081, със срок на трудовото правоотношение 5 /пет/ години от датата на възникване на трудовото правоотношение.

Обява

На основание чл.17, ал.1 от от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Център за спешна медицинска помощ гр. Стара Загора


О Б Я В Я В А

Свободна щатна бройка към 08.09.2023 г. на длъжност за специализант: “Лекар, специализант“ – 1бр., код по НКПД: 22127081. Работно място: Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ гр. Казанлък.

  • телефон: +359(42)620090
  • адрес: гр. Ст. Загора, бул. „Руски“ №62

Акредитационна оценка

Център за спешна медицинска помощ Стара Загора е акредитиран за учебна практика, преддипломен стаж и следдипломно обучение от Министерство на здравеопазването със заповед №РД-01-468 от 29.09.2022 година

Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност - "отлична" за срок от пет години;

Акредитационна оценка за практическо обучение, както следва:

  1. за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление "Медицина" с образователно-квалификационна сuепен "магистър" - "много добра" за срок от четири години;
  2. за практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите "Медицинска сестра" и "Лекарски асистент" - "много добра" за срок от четири години;
  3. за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност "Спешна медицина" - "много добра" за срок от четири години;
  4. за следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи" за придобиване на специалност "Спешна медицинска помощ" (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) - "много добра" за срок от четири години.

ЦСМП Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора е създаден на основание Постановление №195 на Министерския съвет от 1995 година със седалище административeн център на Област Стара Загора.

Центърът за спешна медицинска помощ – Стара Загора е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа

Контакт

 6000 Стара Загора

 бул. “Руски” № 62

 +359(42)620090

 +359(42)621132

 [email protected]

Свържете се с нас

Профил на купувача

06
Апр2021

ПОКАНА РС № РД-11-151

ПОКАНА РС № РД-11-151 (images/docs/ramkovi-mz/11...

06
Апр2021

ПОКАНА РС № РД-11-163

ПОКАНА РС № РД-11-163 (images/docs/ramkovi-mz/11...

09
Мар2021

ПОКАНА РС № РД-11-277

ПОКАНА РС № РД-11-277 (images/docs/ramkovi-mz/27...

09
Мар2021

ПОКАНА РС № РД-11-270

ПОКАНА РС № РД-11-270 (images/docs/ramkovi-mz/27...