+359(42)620090 +359(42)621132 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обработка на лични данни

Защита на лични данни

относно

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в ЦСМП Стара Загора

ЦСМП Стара Загора с ЕИК: 12ЗОО4119 и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Руски NQ62. ЦСМП- Стара Загора е създаден на основание Постановление NQ 195 на Министерския съвет от 1995 година. Центърът за спешна медицинска помощ- Стара Загора е лечебно заведение по чл.5, ал . 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, с непрекъснат денонощен режим на работа. На основание чл . З5, ал . 2 от Закона за лечебните заведения е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище административния център на Област Стара Загора. Екипът на ЦСМП Стара Загора осъзнава и уважава важноспа на защитата на личните данни и конфиденциалната информация, като затова полага всички необходими мерки за съответствие с националното и европейско законодателство.

Това уведомление е един от начините Центърът да демонстрира отдаденоспа си към принципите на прозрачност и отговорност към субектите на лични данни

Уведомлението дава информация за правата, които притежават гражданитесубекти на лични данни, обработвани от ЦСМП Стара Загора.

На какво основание и какви видове лични данни обработваме?

Обработването на лични данни от страна на ЦСМП Стара Загора е необходимоза спазване на законовите задължения на администратора на лични данни по отношение персонала на лечебното заведение и за да бъдат защитени жизненоважни интереси на пациентите на лечебното заведение, а в някои случаи /при граждански договори и др.п./ и на други физически лица. Обработването е необходимо за изпълнение на нашите задачи, които са изцяло в съответствие със трудовото и здравното законодателство и в обществен интерес и за които сме призовани да изпълняваме официални правомощия.

Данните, с които ЦСМП Стара Загора разполага за персонала си и за пациентите си, включват:

 • Основна информация - имена, адрес, дата на раждане, телефони за връзка ит. н.
 • Данни, свързани с отношенията пациент - болница - за техните заболявания и за осъщественото лечение на субекта;
 • Резултати от различни изследвания - кръвна картина, рентгенови снимки и др.

Информацията може да включва и други чувствителни лични данни, разкриващи расов или етнически произход, генетични данни, биометрични данни, данни за сексуалния живот. Тези данни са от съществена важност за образуване на цялостен образ на здравословното състояние на субектитепациенти, за по-ефективно и за навременно осъществяване на адекватно лечение, отговарящо на индивидуалните нужди на пациентите. Информацията се събира по няколко линии - директно от пациента, от неговия личен лекар или от медицински експерти, работещи в рамките на всеки конкретен за пациента случай.

За какво се обработват личните данни?

 • За нуждите на трудовото и осигурителното законодателство
 • За да бъдат извършвани информирани решения по отношение на здравните услуги спрямо пациентите;
 • За да бъде подсигурено ефективното и безопасното лечение на пациентите;
 • За осъществяването на успешна кооперация с други организации, имащи отношение към здравето на пациентите;
 • За осъществяване на същинската дейност по здравеопазване на обществото;
 • За целите на вътрешни и външни одити и проверки от публични органи;
 • За целите на ефективното финансово управление на публични средства;
 • За подобряването на знанията за заболяванията и теоретичното и практическото усъвършенстване на медицински специалисти;

Предоставяме на лични данни на трети лица?

Приложимото законодателство ни позволява, а естеството на дейноспа на ЦСМП понякога изисква лични данни да се предоставят на трети лица. Съобразно чл. 28 от Закона за здравето, здравна информация относно пациенти на ЦСМП се предоставя на трети лица в следните случаи:

 • когато лечението на пациента продължава в друго лечебно заведение;
 • когато съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • когато е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 • когато информацията е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • когато информацията е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • когато данните са необходими за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • когато информацията е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институти други сходни институции.
 • когато Информацията е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел 1 от приложение NQl или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел 11, буква "А'' на приложение NQl към Кодекса за застраховането.
 • На публични органи- НАП, НОИ, МВР, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и др.п. За нуждите на трудовото и осигурителното законодателство лична информация се предоставя на публични органи - НАП, НОИ, МВР, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и др.п.

Как се съхранява и до кога информацията, включваща лични данни?

Данните се съхраняват на материален и електронен носител, като достъпът до тях е ограничен само до служители на ЦСМП, имащи пряка или косвена връзка със съответния случай на субекта на лични данни. Личните данни на пациентите се съхраняват за срок до 5 години в зависимост от конкретния документ, съдържащ лични данни, а лекарствените листи- до извършване на финансова ревизия, с цел ефективното проследяване на историята за здравословното състояние на всеки относим случай, както и с цел опазване живота и здравето на пациентите. Личните данни на персонала на ЦСМП, работещ по трудово правоотношение, се съхраняват за срок от 50 години.

Какви права имат субектите на лични данни и как да ги упражнят?

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от ЦСМП-Стара Загора лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните. За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към длъжностното лице по защита на личните данни в ЦСМП Стара Загора:

На телефон: +З59888206819

По e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На място - на адреса на ЦСМП Стара Загора: гр. Стара Загора, ул. Руски N262, сградата на администрацията, г-н Добромир Славов - длъжностно лице по защита на личните данни на ЦСМП Стара Загора

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" N22

Телефон: 02/91-5З-518

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страница: www.cpdp.bg

ЦСМП Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора е създаден на основание Постановление №195 на Министерския съвет от 1995 година със седалище административeн център на Област Стара Загора.

Центърът за спешна медицинска помощ – Стара Загора е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа

Контакт

 6000 Стара Загора

 бул. “Руски” № 62

 +359(42)620090

 +359(42)621132

 [email protected]

Свържете се с нас

Профил на купувача

06
Апр2021

ПОКАНА РС № РД-11-151

ПОКАНА РС № РД-11-151 (images/docs/ramkovi-mz/11...

06
Апр2021

ПОКАНА РС № РД-11-163

ПОКАНА РС № РД-11-163 (images/docs/ramkovi-mz/11...

09
Мар2021

ПОКАНА РС № РД-11-277

ПОКАНА РС № РД-11-277 (images/docs/ramkovi-mz/27...

09
Мар2021

ПОКАНА РС № РД-11-270

ПОКАНА РС № РД-11-270 (images/docs/ramkovi-mz/27...