Публична покана 9036947

Доставка на преносима медицинска апаратура и оборудване за нуждите на ЦСМП - Стара Загора , определени по вид и количество в техническата спецификация на възложителя към публична покана.

 

Документи за
участие

Документация публикувано на 03.12.2014

Техническа спецификация публикувано на 03.12.2014

Прес съобщение публикувано на 03.12.2014

Документи
на комисията

Протокол публикувано на 15.12.2014

Сравнителна таблица публикувано на 15.12.2014

Резултат от процеса
на възлагане на ПП

Договор публикувано на 18.12.2014

Приложения договор публикувано на 18.12.2014

Информация по изпълнението
на договора за ПП

Информация за плащанията 12.2014 публикувано на 18.12.2014