ЦСМП

ЦСМП организира и осигурява:

  1. Oказване на квалифицирана СМП на местопроизшествието;
  2. Необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;
  3. Клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;
  4. Провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;
  5. Оказване на СМП при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействия с органите на полицията, пожарната и гражданската защита;
  6. Спешната консултативна помощ между лечебните заведения, предоставяйки спешен санитарен транспорт на републиканските консултанти;
  7. Координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации;
  8. Приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно–комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите; данните се съхраняват върху магнитен носител за срок от три години;
  9. Осигуряване на специализиран транспорт за:
    • пациенти, нуждаещи се от СМП;
    • кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на СМП;
    • спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от /между лечебните заведения
    • републикански и районни консултанти;
    • превозване на трупове, подлежащи на съдебно–медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места.
  10. Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачите на МПС;
  11. Експертиза за временна неработоспособност.
  12. Осъществяване на обучение на специализанти по специалността “Спешна медицина”.